Bijeenkomsten Hellevoetsluis voorjaar 2014

Stilteochtenden voorjaar 2014:
19 januari,
16 februari
6 april

Je bent jezelf als stil bewust-zijn
(
Uit “Openingen naar openheid”, blz. 119)

— Wat blijft er over als alle vormen en geluiden wegvallen? Hoe zit het nu met jezelf? Meestal wordt het aangeduid als een black-out. Er was helemaal niets. Maar, je kunt er ook helder in aanwezig blijven als bewust-zijn zonder weerspiegeling. Dan is er een intern vaststellen: dit is het. Dit is mijn zelf-zijn als stil bewust-zijn

Print Friendly, PDF & Email