Category Archives: Nieuws

Verslag oktober 2014- april 2015 Hellevoetsluis

Verslag van Jan

Even in het kort de activiteiten in Hellevoetsluis

Pia heeft de organisatie van de stiltegroep in Hellevoetsluis over gedragen aan mij.

Pia heet nu al haar stilteactiviteiten stopgezet en overgedragen.

We komen nog steeds elke maand 1  maal op zondagochtend samen.

Stilte is het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst.

Eenvoudige oefeningen voor ontspanning worden aangeboden.

Korte teksten worden voorgelezen

Er kan op het eind van de stilteperiode worden gesproken over de eigen positieve ervaringen. Geen discussie.

De aanwezigheid varieert van 12 tot 25 mensen.

Reclame wordt gemaakt in de plaatselijke kranten en in de agenda van de kerk aan de ring en zou ik eigenlijk ook de data op de website willen zetten.

Er komen nog steeds nieuwe mensen op elke bijeenkomst

Bijeenkomsten Hellevoetsluis voorjaar 2014

Stilteochtenden voorjaar 2014:
19 januari,
16 februari
6 april

Je bent jezelf als stil bewust-zijn
(
Uit “Openingen naar openheid”, blz. 119)

— Wat blijft er over als alle vormen en geluiden wegvallen? Hoe zit het nu met jezelf? Meestal wordt het aangeduid als een black-out. Er was helemaal niets. Maar, je kunt er ook helder in aanwezig blijven als bewust-zijn zonder weerspiegeling. Dan is er een intern vaststellen: dit is het. Dit is mijn zelf-zijn als stil bewust-zijn